němčina

Entsorgung, die – likvidace

Entsorgung aller Abfälle wie Akten, Altpapier, Altmetalle, Kunststoff, Schrott, Hausmüll, Abfälle aus der Medizinalentsorgung, Fotochemikalien. – Likvidace veškerého odpadu, jako jsou pilníky, starý papír, kovový šrot, plast, šrot, domácí odpad, odpad z lékařské likvidace, fotochemie

effektive Sicherheitslösungen für Entsorgungs- und Recycling-Branche – efektivní bezpečnostní řešení pro průmysl likvidace a recyklace odpadu

Categories: němčina

Tagged as:

komentář