němčina

nutzen – použít, využít

genutzt – využitý         

Gleiche Chancen ungleich genutzt. – Rovné příležitosti nerovnoměrně využité.

Seit 1778 wird der Saal als Kirche genutzt. – Od roku 1778 sál slouží jako kostel.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář