němčina

via – přes; prostřednictvím

Synonyma: über; mit, mithilfe, mittels, per, über, vermittels

Der Zug fährt nach München via Ulm. – Vlak jede do Mnichova přes Ulm.

Sie können mich auch via E-Mail erreichen. – Můžete mě kontaktovat i prostřednictvím e-mailu.

Categories: němčina

Tagged as:

komentář