wechseln – vyměnit, změnit, přejít

 • Geld wechseln: vyměnit peníze (např. ve směnárně): Ich muss noch Geld wechseln, bevor ich in den Urlaub fahre.  Před odjezdem na dovolenou si ještě musím vyměnit peníze. Dazu gehe ich zu einer Wechselstube… – proto jdu do směnárny, abych se podíval na Wechselkurs – směný kurs.
 • wechseln zde může znamenat i “rozměnit”: Was mache ich, wenn ich nur große Scheine bei mir habe und das Geld wechseln muss?  Co mám dělat, když mám s sebou jen velké bankovky a potřebuji rozměnit peníze?
  In diesem Fall können Sie entweder in eine Bank gehen und das Geld wechseln lassen oder in einem Geschäft oder einer Wechselstube nachfragen, ob Sie den großen Schein in kleinere Scheine oder Münzen wechseln können.  V takovém případě můžete buď zajít do banky a nechat si peníze rozměnit, nebo požádat v obchodě či směnárně o rozměnění velké bankovky na menší bankovky nebo mince.
  Wechseln muß jede Bank. Geschäfte müssen große Geld nicht annehmen, jedenfalls nicht bei Einkäufe von Kleinigkeiten.  Rozměňovat musí každá banka. Obchody velké bankovky přijímat nemusí, alespoň ne za nákupy drobností.
 • Kleidung wechseln: převléknout se (doslova: změnit oblečení): Nach der Arbeit wechsle ich meine Kleidung und ziehe etwas Bequemes an.
 • Job wechseln: změnit zaměstnání: Er hat beschlossen, seinen Job zu wechseln und etwas Neues auszuprobieren.
 • Bahn/Bus wechseln: přestoupit na jiný vlak/autobus: An der nächsten Station müssen wir den Zug wechseln, um zum Ziel zu gelangen.
 • Thema wechseln: změnit téma: Lass uns das Thema wechseln und über etwas Lustiges sprechen.
 • Meinung wechseln: změnit názor: Ich habe meine Meinung zu dieser Frage geändert und bin jetzt anderer Meinung.
 • Reifen wechseln: vyměnit pneumatiky: Es wird Zeit, die Winterreifen gegen Sommerreifen zu wechseln.

 

 

 

komentář