Spielraum, der – prostor pro manévrování, manévrovací prostor

  • finanzieller Spielraum – finanční prostor pro manévrování
  • Spielraum lassen – nechat prostor pro manévrování
  • genügender Spielraum – dostatečný prostor pro manévrování
  • enger Spielraum – úzký prostor pro manévrování
  • kreativer Spielraum – kreativní prostor pro manévrování
  • zeitlicher Spielraum – časový prostor pro manévrování
  • Spielraum haben – mít prostor pro manévrování
  • Spielraum verschaffen – poskytnout prostor pro manévrování

komentář