němčina

einig – určitý, trochu, pár

Er hat einige Erfahrung darin – má s tím určitou zkušenost

Er hat noch einiges Geld – má ještě nějaké peníze

einige Male – několikrát

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář