němčina

Marktführer, der – ten, kdo má vedoucí postavení na trhu

Mit über 600 installierten Systemen ist das Unternehmen Marktführer in diesem Segment. – S více než 600 nainstalovanými systémy je společnost lídrem na trhu v tomto segmentu.

komentář