němčina

spüren – cítit

 

Die Menschen spüren, dass es durchgebetete Räume sind. – Lidé cítí, že to jsou promodlené prostory.

Ich habe irgendwo gelesen, dass Tiere ein Erdbeben spüren können, bevor es losbricht. – Někde jsem četl, že zvířata mohou vycítit zemětřesení, dřív než vypukne.

Blinde entwickeln manchmal eine ausgleichende Fähigkeit, die Nähe der Gegenstände um sie herum zu spüren. – Slepí lidé někdy vyvinou vyvažovací schopnost vycítit blízkost objektů kolem sebe.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář