němčina

wen – akuzativ od wer – kdo

für wen? – pro koho?
an wen – na koho

Gegen wen auch? – Proti komu taky?

Für wen ist das? – Pro koho to je?

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář