němčina

gerade – právě

Das Wort ist mir gerade entfallen. – Právě mi to slovo vypadlo.
Er malte eine gerade Linie von einem Punkt zum anderen. – Nakreslil přímku z jednoho bodu do druhého.
Was trägst du gerade? – Co zrovna nosíš?
auf gerader Landstraße havarieren – vybourat se na rovné silnici

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář