němčina

Instrument, das (Instrumente) – instrument, nástroj, pomůcka

  das Instrument die Instrumente
  des Instruments
des Instrumentes
der Instrumente
  dem Instrument
dem Instrumente
den Instrumenten
  das Instrument die Instrumente

 

Musikinstrument – hudební nástroj

Schlaginstrument – bicí nástroj

Blasinstrument – dechový nástroj 

Saiteninstrument – strunný nástroj

Barockkomponisten schrieben ihre Konzerte sehr oft für Saiteninstrumente. – Barokní skladatelé psali své koncerty velmi často pro strunné nástroje.

Das Klavier gilt als eines der Instrumente, die relativ einfach zu erlernen sind. – Klavír je považován za jeden z nástrojů, na které se dá relativně snadno naučit.
 

Hodnocení pracovního výkonu se stává stále více využívaným nástrojem vytváření loajality zaměstnanců. – Die Bewertung der Arbeitsleistung wird immer öfter als Instrument dazu verwendet, eine Loyalität der Mitarbeiter zu ihrer Firma zu schaffen.

komentář