němčina

Leipzig – Lipsko

Gut bekannt ist Leipzig durch die Friedensgebete, die 1989 einer der Ausgangspunkte für die Wende in der ehemaligen DDR waren. – Dobře je Lipsko známé modlitbami za mír, které byly v roce 1989 jedním z výchozích bodů změny v bývalé NDR.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář