němčina

Platz, der – místo; sedadlo; náměstí; prostor

er ist hier nicht am rechten Platz – není tu na pravém místě

den ersten Platz belegen – zaujmout první místo

sich den Platz an der Sonne erobern – vydobýt si místo pod sluncem

Pariser Platz – Pařížské náměstí

Platz der Luftbrücke

Platz der Luftbrücke (Photo credit: svenwerk)

Enhanced by Zemanta

komentář