němčina

Raum (Räume) – prostor

Linien und Säume, Zonen und Räume an der Ostgrenze des Reiches im frühen und hohen Mittelalter. – Čáry a švy, zóny a prostory na východní hranici říše v raném a vrcholném středověku.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář