němčina

anständig

pořádný, slušný, obstojný, přiměřený, férový, čestný

Da gibts nich viel anständige Auswahl. – Není tu nic moc pořádného na výběr.

Finde nichts anständiges dazu. – Nemůžu k tomu najít nic pořádného.

sich anständig benehmen – chovat se slušně

Benimm dich anständig! – Chovej se slušně!

Zieh dir was Anständiges an! – Vem si na sebe něco slušného/pořádného!

Eine anständige Frau tut so etwas nicht. – Slušná/pořádná žena něco takového nedělá.

Trotz allem ist er ein anständiger Kerl geblieben. – Přese všechno je to dál slušný chlap.

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář