němčina

Gewalt, die – moc, síla; násilí

gesetzgebende Gewalt – zákonodárná moc

tödlicher gewalt smrtící síla

ausübende Gewalt – výkonná moc

mit aller gewalt – ze všech sil 

Mädchen und Jungen werden gleich häufig Opfer von Gewalt durch ihre Eltern oder andere ihnen nahestehende Erwachsene. – Dívky a chlapci jsou stejně často oběťmi násilí ze strany rodičů nebo jiných dospělých, kteří jsou jim blízcí.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , , ,

komentář