beflissen – ochotný, usilovný, pilný, dbalý, horlivý, snaživý

“beflissen sein”: být pilný, být ochotný
– Er ist sehr beflissen in seiner Arbeit. (Je velmi pilný ve své práci.),
– “beflissen sein, etwas zu tun”: být ochotný něco udělat: Er war beflissen, seine Fehler zu korrigieren. (Byl ochotný opravit své chyby.)

“sich beflissen zeigen”: projevovat ochotu, snažit se
– Sie zeigte sich sehr beflissen, um ihnen zu helfen. (Projevila velkou ochotu pomoci jim.)

3. “beflissen helfen”: ochotně pomáhat
– Er war immer beflissen, seinen Nachbarn zu helfen. (Vždy ochotně pomáhal svým sousedům.)

5. “beflissen um jemanden/etwas bemüht sein”: snažit se o někoho/něco
– Der Politiker war sehr beflissen um die Unterstützung seiner Wähler bemüht. (Politik se velmi snažil získat podporu svých voličů.)

komentář