Überwachung, die – monitoring, dohled

 

Die Überwachung des Geländes erfordert viel Personal. – Monitorování místa vyžaduje hodně personálu.

 

die digitale, regelmäßige, staatliche, totale, willkürliche, zunehmende Überwachung – digitální, pravidelný, státní, celkový, libovolný, zvyšující se dohled

komentář