němčina

oberste

Oberste Heeresleitung (, Supreme Army Command or OHL)

Oberste Heeresleitung byl nejvyšší sled velení armády Německé říše. Ve druhé polovině první světové války převzala Třetí OHL diktátorské pravomoci a stala se de facto politickou autoritou v říši.

óbršt

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář