němčina

Blech, das – plech

verzinktes Blech – pozinkovaný plech

Bedachung mit Blech – střešní krytina s plechem

Red (doch) kein Blech! – Nemluv nesmysly!

mit Blech ausgeschlagene Kiste – krabice vyložená plechem

zu Blech walzen –

 

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář