němčina

Arm, der – paže

der Arm des Gesetzes ist lang – ruka zákona je dlouhá

verlängerter Arm seinbýt čí/čeho prodlouženou rukou

die Arme auf den Tisch aufstützenopřít ruce o stůl

die Arme bewegen – hýbat rukama

Er bot ihr den Arm. – Nabídnul jí rámě.

Mein Arm ist (mir) eingeschlafen. – Brněla mě ruka.

Er ergriff sie am Arm. – Popadl ji za paži.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář