němčina

Pförtner, der

vrátný

sich beim Pförtner melden – hlásit se u vrátného

Als Pförtner und Pförtnerin kann man in den Betrieben verschiedener Wirtschaftszweige tätig sein. – Jako vrátný a vrátná může člověk pracovat v podnicích různých odvětví.

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář