němčina

Glück, das

štěstí

Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten. – Hodně lidí propásne malé štěstí, zatímco marně čekají na to velké.

 

GLÜCK

GLÜCK (Photo credit: HamburgerJung)

Enhanced by Zemanta

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář