němčina

Folge, die – následek, důsledek

thematisches Verzeichnis seiner Werke in chronologischer Folge – tematický rejstřík jeho prací v chronologickém pořadí

Unerwartete Folgen eines Prozesses. – Neočekávané důsledky procesu.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář