němčina

genau – přesný, důkladný; přesně

eine genaue Waage – přesná váha

genaue Kenntnis – důkladné/přesné znalosti
ganz genau – přesně tak

komentář