němčina

sagen – říci/říkat

V celém severním a středním Německu je pod vlivem nářečí u „sag-„, když nenásleduje samohláska, běžná výslovnost „zach“.

Und was ist, wenn das Kind „Mama“ zu mir als pädagogische Fachkraft sagt? – A co když mi dítě jako pedagogickému specialistovi řekne „máma“?

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář