němčina

Kosten, die – náklady

auf Kosten von – na náklady (koho)

auf meine Kosten – na mé náklady

Einsparungen an Kosten – uštření nákladů

Personalkosten – osobní náklady

Wenn die Kosten steigen, gibt es eine entsprechende Preiserhöhung. – Když náklady stoupají, odpovídajícím způsobem se zvyšuje cena.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář