němčina

packen – zabalit; chytit

Krämer muss die Koffer packen. – Krämer musí balit kufry.

„Ei, Großmutter, was hast du für große Hände“ „Daß ich dich besser packen kann.“ – „Ach, babičko, jaké to máš velké ruce?“ „Abych tě mohla lépe chytit.“

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář