němčina

wählen – volit

Wähle „Optionen“ aus dem Hauptmenü. – V hlavní nabídce vyberte „Možnosti“.

wählen gehen – chodit volit

wählen können – moci volit

Ich gehe morgen wählen. – Zítra jdu volit.

(Telefonnummer) wählen – vytáčet (telefonní číslo)

Sobald eine Telefonnummer angezeigt wird, können Sie darauf tippen, um diese Nummer zu wählen. – Jakmile se zobrazí telefonní číslo, můžete na něj klepnout a toto číslo vytočit.

wählen vs. auswählen, tauschen vs. umtauschen v…  https://youtu.be/L5tFW1fdqcM

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář