němčina

Baum, der (Bäume) – strom

Einen alten Baum kann man nicht verpflanzen. – Starý strom nemůžete přesadit.

zwischen Baum und Borke (sein) – mezi stromem a kůrou

Gott lässt die Bäume nicht in den Himmel wachsen. – Žádný strom neroste do nebe. (doslova: Bůh nedává stromům dorůst do nebe.)

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář