němčina

Kuss, der

Julia Margaret Cameron: Fotografische Studie &...

Julia Margaret Cameron: Fotografische Studie „Kuss des Friedens“. (Photo credit: Wikipedia)

polibek

Enhanced by Zemanta

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář