němčina

Arzt, der (Ärzte) – lékař

Ein Arzt beschäftigt sich mit der Vorbeugung (Prävention), Erkennung (Diagnose), Behandlung (Therapie) und Nachsorge von Krankheiten und Verletzungen (Patientenversorgung). – Lékař se zabývá prevencí (prevencí), detekcí (diagnostikou), léčbou (terapií) a následnou péčí o nemoci a úrazy (péče o pacienty).

Ärztepraxen – lékařské ordinace

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář