němčina

Vogel, der (Vögel) – pták

 

Das Mädchen hat den Vogel freigelassen. – Děvče vypustila ptáka na svobodu.

räuberische Vögel – draví ptáci

Jemand einen Vogel zeigen (ukázat někomu ptáka) znamená urážlivé gesto v němčině, které naznačuje, že příjemce „má ptáka“, to znamená, že má chorou mysl. Obvykle si poklepáváme ukazováčkem na čelo nebo spánek.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář