němčina

Zahl, die – číslo; počet

die Zahl     die Zahlen
der Zahl     der Zahlen
der Zahl     den Zahlen
die Zahl      die Zahlen

Die größten Unternehmen in Deutschland nach der Zahl ihrer Beschäftigten. – Největší společnosti v Německu podle počtu jejich zaměstnanců.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

1 reply »

komentář