němčina

Gegebenheit, die

danost, objektivní fakt/skutečnost, okolnost

Alle Aspekte (bauliche Gegebenheiten, Sicherheitssysteme, Energieversorgung, Brandmelde- und Löschtechnik… – Všechny aspekty (stavební okolnosti, bezpečností systémy, přívod energie, požární hlásič a hasicí zařízení

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář