němčina

dort – tam

Hauptsache, es geht dir dort gut. – Jen aby ses tam měl dobře.

Es waren dort alle außer uns. – Byli tam všichni kromě nás.

Dort waren viele Leute. – Bylo tam mnoho lidí.

 

Dort findest du den Tisch gedeckt. – Tam najdeš prostřený stůl.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář