němčina

praktikabel

praktický

eine praktikable Lösung – praktické řešení

Wie praktikabel dem Wörterbuch ein neues Wort hinzufügen? – Jak prakticky přidat do slovníku nové slovo?

 

Categories: němčina

Tagged as: ,

komentář