němčina

her

sem nebo signalizuje výchozí bod (komm her! – pojď sem; von da her – odtud; das ist einen Monat her – je to měsíc (zpátky)

Es ist drei Jahre her. → Jsou to již 3 roky (zpět).

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář