němčina

Kind, das (Kinder) – dítě

Von starken Kindern und kranken Müttern. – O silných dětech a nemocných matkách.

mit den Augen eines Kindes – očima dítěte

Das Kind ins Wasser gefallen. (doslova: Dítě spadlo do vody.) – Došlo k chybě, která umožnila, aby se stalo něco špatného).

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář