němčina

einzeln

jednotlivý (einzelnes hat mir gefallen – jednotlivosti se mi líbily; ins einzelne gehen – zacházet do podrobností)

Über das Benutzerkonto identifiziert das System den einzelnen Benutzer. – Přes uživatelské konto identifikuje systém jednotlivého uživatele.

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář