němčina

er – on

U sloves je jako všechna zájmena povinné: Er spielt. – (On) hraje.

V otázce přeskakuje za sloveso: Ist er da?  – Je tady?

Nominativer – on
Dativihm – mu
Akuzativihn – ho

Categories: němčina

Tagged as: , ,

komentář