němčina

oben – nahoře

Die katholische Kirche verfügt über einen großen Einfluss auf die maltesische Politik. “Oben ohne” baden ist daher untersagt. – Katolická církev má obrovský vliv na maltskou politiku. Koupání „nahoře“ je proto zakázáno.

 odvozená slova: 

droben – nahoře

oben, obenauf – navrchu

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář