němčina

Kirche, die – kostel; církev

katholische Kirche – katolická církev, katolický kostel

Die katholische Kirche als Opfer der Medien? – Katolická církev jako oběť médií?

romanische Kirchen – románské kostely

Categories: němčina

Tagged as: , , , , , ,

komentář