němčina

Pferd, das

Pferd MKL1888

Pferd MKL1888 (Photo credit: Wikipedia)

kůň

Trojanisches Pferd – trojský kůň

weggelaufenes Pferd – kůň, který utekl

Enhanced by Zemanta

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář