němčina

Macht, die – moc

Der Winter kommt mit aller Macht. – Zima přichází v plné síle.

die Macht der positiven Gedanken – síla pozitivních myšlenek

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář