němčina

beabsichtigt – zamýšlený  

Sind Sie nicht der beabsichtigte Empfänger, bitten wir Sie, den Sender zu informieren und die Nachricht sowie deren Anhänge zu löschen. – Pokud nejste zamýšleným příjemcem, informujte prosím odesílatele a odstraňte zprávu a její přílohy.

Categories: němčina

Tagged as: , , ,

komentář