němčina

Röhre, die – potrubí, roura

Leitung ist längliche Röhre zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen. – Potrubí je podlouhlá roura k přepravě kapalin nebo plynů.

Bundesrat will zweite Röhre für Gotthard-Strassentunnel. – Federální rada chce druhý tubus pro silniční tunel Gotthard.

Categories: němčina

Tagged as: , , , , ,

komentář