němčina

teilweise – částečně

Teilweise sehr gut, teilweise sehr schlecht. – Částečně velmi dobře, částečně velmi špatně.

Categories: němčina

Tagged as: , , , ,

komentář