němčina

verbreiten – šířit, rozšířit

Ich will Mut und Optimismus verbreiten. – Chci šířit odvahu a optimismus.

komentář