němčina

Verbreitung, die – rozšíření, šíření, rozšiřování

Familienministerium hält an Zahlen zur Verbreitung von Kinderpornographie fest. – Ministerstvo rodiny konstatuje počtu šíření dětské pornografie.

eine neue Kampagne gegen die Verbreitung von Kinderpornografie durch Kinder und Jugendliche – nová kampaň proti šíření dětské pornografie dětmi a mladými lidmi

komentář